Santuoka ir šeima

Mane sumuA?Ai?? vyras. KAi?? daryti, kur kreiptis?

Pirmiausia, paA?ymAi??tina tai, kad uA? komentuojamAi?? veikAi?? gali atsakyti ne tik vyras, sumuA?Ai??s A?monAi??, bet ir A?mona, sumuA?usi vyrAi??, nors praktikoje pastarasis atvejis retesnis. Antra, kadangi aptariamu atveju A?mona yra nukentAi??jusysis iA? artimos aplinkos (pagal Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje A?statymo (toliau ai??i?? Ai??statymas) 2 str. 1 d.), tai tokiu atveju yra taikomas specialusis reglamentavimas tokiA? veikA? tyrimo bei poveikio priemoniA? taikymo atA?vilgiu. TodAi??l pirmiausia pakomentuosime A?vykA? iA? Ai??statymo perspektyvos, paskui pakomentuosime vyro veiksmus Lietuvos Respublikos baudA?iamojo kodekso (toliau ai??i?? BK) XVIII skyriaus (nusikaltimai A?mogaus sveikatai) atA?vilgiu. Išsamiau