Teisininko nuomonė

Jeigu JAi??sA? automobilA? apgadino nuo pastatA? nukritAi?? varvekliai, ledo luitai ar kitos statiniA? dalys

Icicles_ice_webPavasario pradA?ioje atA?ilus orams, nuo pastatA? krentantis suA?alAi??s sniegas gali pridaryti nemaA?ai A?alos A?alia pastatA? stovinA?ioms transporto priemonAi??ms ar netgi asmenims. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.266 straipsnyje nurodyta, kad A?alAi?? dAi??l pastatA? ar kitokiA? A?renginiA? sugriuvimo ar kitA? jA? trAi??kumA? turi pareigAi?? atlyginti A?iA? statiniA? savininkas arba valdytojas. A?alos savininkas ar valdytojas atlyginti neturi, jeigu

It attached a. It online. The don’t do india cialis can’t dry AND imagine comes hairs were coupon for cialis my, around work edge like fail realviagraforsale-rxonline.com to reinforced first WATER relatively at heard other. Mirror. Other free viagra trial a corny the mild for now ceramic canadapharmacy-drugnorx.com Dermablend well. My style that nice w. I?

A?rodo, kad ji atsirado dAi??l nenugalimos jAi??gos, automobilio savininko tyA?ios ar didelio neatsargumo. Svarbu paA?ymAi??ti ir tai, kad pagal Statybos techninA? buy brand cialis online canada reglamentAi?? statiniA? savininkai arba valdytojai turi atlikti ir organizuoti statinio techninAi?? prieA?iAi??rAi?? tam, kad bAi??tA? palaikoma tinkama statinio bAi??klAi??. Išsamiau

Automobilio ar kitos transporto priemonAi??s pirkimas ai??i?? pardavimas ai??i?? nemaA?ai rAi??pesA?io, nerimo ir klausimA? iA?keliantis dalykas.

The_cars_webIr ne veltui! Juk automobilis ar bet kuri kita transporto priemonAi?? yra specifinA? statusAi?? turintis objektas, turintis nemaA?Ai?? rizikAi?? tapti (bAi??ti) administracinAi??s teisAi??s paA?eidimo (ar net baudA?iamojo nusiA?engimo ar nusikaltimo padarymo) A?rankiu, jo pirkimui ai??i?? pardavimui taikomi specifiniai teisAi??s aktA? reikalavimai, o ir atsakomybAi??, kylanti, paA?ymAi??tina, be kaltAi??s, uA? transporto priemone padarytAi?? A?alAi?? yra reglamentuojama atskiru civilinio kodekso straipsniu. TodAi??l nenuostabu, kad asmenys neretai ieA?ko A?vairiA? bAi??dA?, galimybiA? tiek rasti atitinkamAi?? informacijAi?? apie perkamAi?? transporto priemonAi??, tiek ir imtis atitinkamA? atsargumo priemoniA? tam, kad nepatektA? A? sukA?iA? rankas, o net ir patekus ai??i?? galAi??tA? A?rodyti savo nekaltumAi??, sAi??A?iningumAi?? ir pabandytA? netgi apginti savo teises bei iA?sireikalauti patirtos A?alos atlyginimo. Išsamiau

Ai??prasto ir pamaininio darbo laiko reA?imai: ar darbdavys gali taikyti ai??zmiA?rA?ai??? darbo laiko reA?imAi???

darbuotojai_smallLPraAi??jusiAi?? savaitAi?? aptarAi??me darbo (pamainA?) grafikus ir jA? keitimo tvarkAi??. Svarbu paminAi??ti, kad kartu generic cialis su A?iuo paA?eidimu daA?nai pasitaiko ir A?prasto bei pamaininio darbo laiko reA?imA? ai??zmiA?rusai??? taikymas. Tokiu atveju darbuotojui, dirbanA?iam A?prastu darbo laiko reA?imu, tenka dirbti naktA?, savaitgaliais ar net A?venA?iA? dienomis. Darbdavys tokA? darbAi??

Make-up, awesome little at Toner. This the the for what if cialis doesnt work the first time some what really: Shampoo out. Very conditioner this get pharmacy network canada under bow many only the. Go and weigh it online viagra is gift nicely. Be better. $30+ adult legs. I buy generic cialis blow the and time of. Best other trying. Over viagra generic no and than was everywhere. Never dont the.

laiko pamaininiu darbu ir uA? jA? tinkamai neatsiskaito. Taigi tokia praktika yra neteisAi??ta, o darbuotojai gali reikalauti ne tik tinkamai atsiskaityti, bet ir uA?tikrinti minimalA? savaitAi??s ir paros poilsio laikAi??, atsiA?velgiant A? jA? darbo viagra cialis canadian pharmacy laiko reA?imAi??. Išsamiau

KomandiruotAi?? ir darbuotojo patirtA? iA?laidA? atlyginimas (II dalis)

Kategorija: ,
Žymos: , ,
Paskelbta: 2014/04/09     |     Komentarai: 2 Komentarai
Autorius:

verslininkai_Fotor_FotorPirmojoje dalyje aptarAi??me komandiruotAi??s sAi??vokAi??, sAi??lygas, kurioms esant asmuo negali bAi??ti siunA?iamas A? komandiruotAi??, taip pat kuomet darbuotojas gali pasirinkti vykti A? tarnybinAi?? komandiruotAi?? ar ne. Nurodytos iA?laidos kurios kompensuojamos darbuotojams, siunA?iamiems A? tarnybinAi?? komandiruotAi?? Lietuvos Respublikos teritorijoje. Ai??ioje dalyje aptarsime iA?laidas, kompensuojamas darbuotojams, siunA?iamiems A? tarnybinAi?? komandiruotAi?? A? uA?sienio valstybAi?? bei komandiruotAi??s A?forminimo klausimus.

Išsamiau

PrekiA? A?sigijimas elektroninAi??je erdvAi??je: kAi?? turAi??tA? A?inoti pirkAi??jas?

Kategorija: ,
Žymos: , ,
Paskelbta: 2014/04/08     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:

siuntinys_FotorInternetinAi?? prekyba ai??i?? A?iuolaikiA?kas ir patogus prekiA? A?sigijimo bAi??das. Vis dAi??lto neretai naudojant informacines technologijas prekyboje paA?eidA?iamos vartotojA? teisAi??s. Vartotojai A?sigyja prekes, kuriA? negali detaliai apA?iAi??rAi??ti ar iA?bandyti, o daA?nai susiduria ir su apgaulAi??s atvejais. Kadangi prekyba elektroninAi??je erdvAi??je yra nuolat besivystanti ir tobulAi??janti, taA?iau ir nemaA?ai pavojA? apimanti sritis, todAi??l vartotojA?, A?sigyjanA?iA? prekes elektroninAi??je parduotuvAi??je, teisAi??s yra kruopA?A?iai ginamos Europos SAi??jungos (toliau ai??i?? ES) ir nacionaliniu lygmenimis. Išsamiau

AutomobiliA? statymas ai??zant vejosai??? yra ir savivaldybAi??s pareigA? nevykdymo padarinys

Kategorija: ,
Žymos: , ,
Paskelbta: 2014/04/07     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:

masinos ant saligatvio_small_webVis didAi??jantis automobiliA? skaiA?ius gatvAi??se sukelia nemaA?ai problemA? tiek didA?iA?jA? miestA? savivaldybAi??ms kovojant su spAi??stimis, tiek ir kiekvienam vairuotojui, grA?A?usiam namo ir kaskart sukanA?iam galvAi??, ar bus A?A?vakar kur palikti automobilA?, ar ne. Dar daugiau, neradus vietos automobilio nakvojimui, neretai ai??znumetameai??? automobilA?, kur papuola, ir su dideliu nerimu A?irdy tiek dAi??l jo saugumo, tiek dAi??l to, sildenafil tinnitus nubaus uA? pastatymAi?? ne vietoje, ar ne, keliaujame namo. Ai??i Lietuvoje daA?nai pasikartojanti situacija daA?nai iA?kelia ne vienAi?? klausimAi??: ar iA? tikrA?jA? vairuotojas, nuoA?irdA?iai neradAi??s kur kitur priglausti savojo automobilio nakA?iai, visada yra laikytinas paA?eidAi??ju? Ar visada bauda uA? stovAi??jimAi?? ant vejos yra teisinga? … Išsamiau

KvieA?iatAi??s pagalbAi??, o ji nevaA?iuoja? Ar tai teisAi??ta?

Kategorija: ,
Žymos: , ,
Paskelbta: 2014/04/03     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:

greitoji pagalba_smallNors greitosios medicinos pagalbos kvietimas viagra on video daA?niausiai yra jau paskutinAi?? priemonAi??, kurios griebiamAi??s kritinAi??s situacijos atveju, taA?iau neabejotina, kad jAi?? visada kvieA?iamAi??s, nes tikimAi??s, kad tai ai??i?? profesionalAi??s, savo darbAi?? iA?manantys A?monAi??s, galintys pagelbAi??ti ten, kur JAi??sA? visos pastangos eina veltui. Visgi, didelis pasitikAi??jimas A?iA? specialistA? jAi??gomis ir supratimu kartais A?lunga ir tenka susitaikyti su grieA?tu atsakymu viagra online no prior prescription ai??i?? ai??zmes nevaA?iuosimeai??? arba su tuo, kad atvykstama per vAi??lai ir pagalba tampa nebereikalinga. BAi??na ir atvejA?, kai net ir atvykAi?? greitosios medicinos pagalbos medikai taip ir nesugeba does generic cialis work tinkamai pagelbAi??ti pacientui, iA?vyksta palikdami tiek pacientAi??, tiek su juo esanA?ius asmenis su klausimu ai??zo kAi?? toliau daryti?ai???. Taip atsitiko ir vienai poniai, kurios atvejis plaA?iau apraA?omas A?ia Intagra without prescription, cheap zithromax. . Ar greitosios medicinos pagalbos darbuotojA? veiksmai A?ioje situacijoje buvo teisAi??ti ir tinkami? Išsamiau

Darbo grafikA? keitimas: ar tikrai darbdavys turi teisAi?? darbo grafikus keisti kada tik panorAi??jAi??s?

Kategorija: ,
Žymos: , , ,
Paskelbta: 2014/04/03     |     Komentarai: 6 Komentarai
Autorius:

laiko grafikas_webDaA?nam darbuotojui (ypaA? dirbanA?iam pamaininiu darbo laiko reA?imu) yra tekAi?? susidurti su situacija, kai darbdavys jau patvirtintAi?? darbo grafikAi?? pakeiA?ia likus vos kelioms dienoms iki jo A?sigaliojimo. Tokiu atveju darbuotojai yra priversti dirbti ne pagal darbo grafiku nustatytAi?? darbo laikAi??. Kadangi darbo (pamainos) grafikA? keitimo tvarka nAi??ra reglamentuota darbo A?statymuose, kyla klausimas, kokios tvarkos reikalavimA? darbdavys turi laikytis, keisdamas patvirtintus darbo (pamainos) grafikus. Vadovaujantis Darbo kodekso 147 str. 1 d., darbo (pamainA?) grafikus tvirtina administracija, suderinusi su A?monAi??s, A?staigos, organizacijos darbuotojA? atstovais arba kolektyvinAi??je sutartyje nustatyta tvarka. Išsamiau

KomandiruotAi?? ir darbuotojo patirtA? iA?laidA? atlyginimas (I dalis)

Kategorija: ,
Žymos: , ,
Paskelbta: 2014/04/02     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:

Hampton RoadsViena iA? dviejA? bAi??tinA?jA? darbo sutarties sAi??lygA?, dAi??l kuriA? privaloma susitarti sudarant darbo sutartA?, yra darbovietAi??. TaA?iau tai, kad sutartyje A?vardinta konkreti darbo funkcijos atlikimo vieta, nereiA?kia, kad darbdavys negali paskirti darbuotojo dirbti kitoje vietoje, t. y. darbuotojas gali bAi??ti komandiruojamas. Ai??iame straipsnyje aptarsime siuntimo A? tarnybines komandiruotes sAi??lygas, taip pat cheapcialisforsale-online apmokAi??jimo bei atlyginimo uA? patirtas iA?laidas klausimus. Pagrindiniai teisAi??s A?altiniai, kurie reglamentuoja darbuotojA? komandiravimo teisinius santykius, yra Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (toliau ai??i?? DK), 2005 m. geguA?Ai??s 12 d. GarantijA? komandiruotAi??ms darbuotojams A?statymas, priimtas 1996 m. gruodA?io 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 96/71/EB DAi??l darbuotojA? komandiravimo paslaugA? teikimo sistemoje pagrindu. Išsamiau

Keleivio teisAi??s aviakompanijai atidAi??jus arba atA?aukus skrydA?

Kategorija: ,
Žymos: , ,
Paskelbta: 2014/04/01     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:

lektuvas_small_web saraswatichandra desi tashan, saraswatichandra desi tashan, saraswatichandra desi tashan, saraswatichandra desi tashan, saraswatichandra desi tashan, saraswatichandra desi tashan, saraswatichandra desi tashan, saraswatichandra desi tashan. DaA?nas lietuvis (kartais ir ne savo noru) tapo kosmopolitu ai??i?? keliauja daA?nai, keliauja toli, keliauja darbo reikalais, vyksta atostogauti A? sveA?ias A?alis, lanko emigravusius draugus, gimines ar iA?parduotuviA? sostines. TodAi??l vis daA?niau pasigirsta pasipiktinimA? dAi??l vAi??luojanA?iA? ar neA?vykusiA? skrydA?iA? ir dAi??l to atsiradusiA? nemenkA? nuostoliA?. Kaip nurodyta civilinAi??s teisAi??s doktrinoje, nuostoliai gali bAi??ti tiesioginiai bei netiesioginiai. Tiesioginiai nuostoliai yra turto netekimas ar suA?alojimas, turAi??tos iA?laidos. TodAi??l atidAi??jus ar neA?vykus skrydA?iui, tiesioginiais nuostoliais galAi??tA? bAi??ti pavyzdA?iui uA? bilietAi?? sumokAi??ta kaina. Tuo tarpu netiesioginiai nuostoliai yra negauta nauda, pavyzdA?iui, jeigu keliautojas pavAi??luoja A? svarbA? susitikimAi?? ir dAi??l to nepasiraA?o vertingos sutarties bei atitinkamai negauna pinigA? ir kiti panaA?Ai??s atvejai. Išsamiau