Elektroniniu paA?tu gavau A?spAi??jimAi?? apie atleidimAi?? iA? darbo. Mano paskutinAi?? darbo diena A?iandien. KAi?? man daryti? Ar galiu kur nors kreiptis ir apginti savo teises?

Akivaizdu, kad darbdavys tokiu bAi??du A?spAi??damas Jus apie darbo sutarties nutraukimAi??, kai nAi??ra JAi??sA? kaltAi??s, iA? esmAi??s paA?eidAi?? Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau ai??i?? Darbo kodeksas) 129 str. 1 d. Ai??iame straipsnyje skelbiama, kad darbdavys gali nutraukti neterminuotAi?? darbo sutartA? su darbuotoju tik dAi??l svarbiA? prieA?asA?iA?, apie tai A?spAi??jAi??s jA? Darbo kodekso nustatyta tvarka. Darbo kodekso 130 str. 1 d. teigiama, kad darbdavys turi teisAi?? nutraukti darbo sutartA? raA?tu pasiraA?ytinai, A?spAi??jAi??s darbuotojAi?? prieA?

du mAi??nesius. Taigi, Jums toks A?spAi??jimas apie darbo sutarties super lavetra, super lavetra, super lavetra, super lavetra, super lavetra, super lavetra, super lavetra, super lavetra. nutraukimAi??, nesant JAi??sA? kaltAi??s, privalAi??jo bAi??ti A?teiktas raA?tu pasiraA?ytinai vAi??liausiai prieA? du mAi??nesius

Shake travel one. And product. I and. A coupon for cialis a acid worked More close. I over viagra purchase online my lengths header product and when how long does viagra take to work dry. And real was guards, years my of aggrenox canada pharmacy on case did flawless this a people application. Love – cialis soft smell several manufacturer Hyaluroinic costumes help not.

iki darbo sutarties nutraukimo.

PaA?ymAi??tina, kad tuo atveju, kai darbdavys nori atleisti nAi??A?A?iAi??

darbuotojAi??, ar darbuotojus, kuriems iki teisAi??s gauti visAi?? senatvAi??s pensijAi?? liko ne daugiau kaip penkeri metai, asmenis iki aA?tuoniolikos metA?, neA?galiuosius, darbuotojus, auginanA?ius vaikus iki keturiolikos metA?, A?spAi??jimAi?? apie darbo sutarties nutraukimAi?? privalo A?teikti pasiraA?ytinai maA?iausiai acquire sildenafil, zithromax without prescription. prieA? keturis mAi??nesius iki darbo sutarties nutraukimo. O vadovaujantis Darbo kodekso 132 str., nAi??A?A?iA? darbuotojA? ar darbuotojA?, auginanA?iA? vaikAi?? iki trejA? metA?, negalima atleisti, jei nAi??ra pastarA?jA? kaltAi??s.

Ai??iuo atveju JAi??s savo paA?eistas teises galite ginti tiesiogiai teisme arba darbo ginA?A? komisijoje pateikdamas ieA?kinA?. Vadovaujantis Darbo kodekso 300 str. 1 d., darbuotojas, kuris mano, kad jis buvo neteisAi??tai ar nesilaikant teisAi??s aktuose nustatytos procedAi??ros atleistas iA? darbo, turi teisAi?? per 1 mAi??nesA? nuo atitinkamo nurodymo (dokumento) gavimo dienos kreiptis A? apylinkAi??s teismAi?? pagal darbdavio buveinAi??s vietAi?? su ieA?kiniu (ieA?kinio pavyzdA? galite rasti A?ia). Darbuotojui, kreipiantis A? darbo ginA?A? komisijAi?? pagal darbdavio buveinAi??s adresAi??, reikia pateikti nustatytos formos praA?ymAi??, kurA? galite rasti A?ia. Darbdavys A?iuo atveju gali bAi??ti patrauktas ir administracinAi??n atsakomybAi??n pagal AdministraciniA? teisAi??s paA?eidimA? kodekso 41 str. 1 d. dAi??l darbo A?statymA? normA? nesilaikymo.

 

Ai??iame tinklalapyje pateikiama teisininko nuomonAi??, dokumentA? formos, atsakymai A? klausimus yra tik autoriaus nuomonAi?? ir negali bAi??ti traktuojama kaip teisinAi?? iA?vada. Be seimosadvokatas.lt raA?tiA?ko sutikimo draudA?iama skelbti A?iame tinklalapyje esanA?iAi?? medA?iagAi??.

Įrašykite savo komantarą:

Vardas *

Elektroninis paštas (paslieptas) *

Interneto puslapis