Pasiskambinau A? valstybinAi?? A?staigAi??, o atsiliepusi mergina atsisakAi?? man suteikti informacijAi?? bei nemandagiai atsakinAi??jo. Ar galiu kur nors kreiptis dAi??l tokio valstybAi??s tarnautojos elgesio?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybAi??s tarnybos A?statymo (toliau ai??i?? ValstybAi??s tarnybos A?statymas) 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 8 punktais, valstybAi??s tarnautojai, vykdydami jiems A?statymais ir poA?statyminiais teisAi??s aktais pavestas uA?duotis, privalo vadovautis etikos principais, tokiais kaip pagarbos A?mogui ir valstybei bei pavyzdingumo. Abu A?ie principai reiA?kia, kad valstybAi??s tarnautojas privalo vykdyti jam pavestas funkcijas, laikydamasis teisAi??s aktA? normA?, bei bAi??ti mandagus. Taigi, jei su Jumis valstybAi??s tarnautojas elgiasi nemandagiai, neatsako A? JAi??sA? klausimus, JAi??s galite apie tokius pastarojo veiksmus praneA?ti jo vadovui, kad Jus nemandagiai aptarnavusio tarnautojo atA?vilgiu bAi??tA? imtasi atitinkamA? veiksmA?.

PaA?ymAi??tina, kad valstybAi??s tarnautojui nesilaikant teisAi??s aktA?, pastarasis gali bAi??ti traukiamas tarnybinAi??n, baudA?iamojon, administracinAi??n ar kitokion atsakomybAi??n, priklausomai nuo padaryto teisAi??s akto paA?eidimo. ValstybAi??s tarnybos A?statymo 28 straipsnyje nurodyta, kad valstybAi??s tarnautojai uA? tarnybinius nusiA?engimus traukiami tarnybinAi??n atsakomybAi??n. Tarnybinis patikrinimas yra pradedamas per 5 darbo dienas po oficialios informacijos apie teisAi??s aktA? vykdant valstybAi??s tarnautojo funkcijas paA?eidimAi?? gavimo. Kad informacija bAi??tA? oficiali, Jums reikia paraA?yti praneA?imAi?? (praneA?imo pavyzdA? galite rasti A?ia), adresuotAi?? valstybAi??s tarnautojo tiesioginiam vadovui arba A?staigos, kurioje pastarasis dirba, vadovui.

PaA?ymAi??tina, kad valstybAi??s tarnautojo atA?vilgiu pardAi??tas tarnybinis patikrinimas ne visada gali baigtis tarnybinAi??s nuobaudos paskyrimu. DAi??l kai kuriA? valstybAi??s tarnautojo veiksmA?, oficialiai jokia tarnybinAi?? nuobauda jam gali bAi??ti nepaskirta, bet pastarasis gali bAi??ti A?spAi??jamas A?odA?iu. Tokios drausminAi??s priemonAi??s taip pat priverA?ia valstybAi??s tarnautojAi?? susimastyti apie savo funkcijA? atlikimo kokybAi?? ir lygA?.

Ai??

Cialis Black buy online, lioresal online.

Ai??iame tinklalapyje pateikiama teisininko nuomonAi??, dokumentA? formos, atsakymai A? klausimus yra tik autoriaus nuomonAi?? ir negali bAi??ti traktuojama kaip teisinAi?? iA?vada. Be seimosadvokatas.lt raA?tiA?ko sutikimo draudA?iama skelbti A?iame tinklalapyje esanA?iAi?? medA?iagAi??.

healthy man, healthy man, healthy man, healthy man, healthy man, healthy man, healthy man, healthy man.

 

Įrašykite savo komantarą:

Vardas *

Elektroninis paštas (paslieptas) *

Interneto puslapis