Žymos: aplinkos apsauga

Ar tikrai vaA?inAi??jimas motorinAi??mis transporto priemonAi??mis ant uA?A?alusiA? vandens telkiniA? yra laikomas pavojingu ir chuliganiA?ku vairavimu?

vazinejimas_ledu_webNors A?alti orai iA? Lietuvos jau traukiasi, ledai tirpsta ir pasibuvimas prie vandens telkiniA? vis daA?niau reiA?kia iA?kylAi??, A?vejybAi??, pasiplaukiojimAi?? valtimis, o greitu metu ai??i?? ir maudynes, taA?iau trumpai dar galime prisiminti ekstremaliA? pojAi??A?iA? mAi??gAi??jA? labai mAi??gstamas, nors ir ne visada teisAi??tas, pramogas ant uA?A?alusiA? vandens telkiniA?. Vienos iA? tokiA? pavojingA?, bet kraujAi?? kaitinanA?iA? pramogA? yra vaA?inAi??jimas transporto priemonAi??mis ant uA?A?alusio vandens telkinio. TeisAi??saugos pareigAi??nams A?kliuvAi??s jaunuolis, smagiai ant uA?A?alusiA? ElektrAi??nA? mariA? besivaA?inAi??jantis keturraA?iu, ir uA? tai gavAi??s (kaip nurodoma A?iame A?altinyje) 1200 litA? baudAi?? su teisAi??s vairuoti transporto priemonAi?? atAi??mimu, uA?minAi?? mA?slAi??, ar tikrai paskirta sankcija atitinka padarytAi?? paA?eidimAi??. Išsamiau

KAi?? daryti ir kur kreiptis, jei manau, kad uA? pasivaA?inAi??jimAi?? uA?A?alusiu vandens telkiniu man paskirta nuobauda yra neteisinga ir neadekvati teisAi??s paA?eidimui?

IA? tikrA?jA? situacija yra labai panaA?i A? jau anksA?iau aptartAi??jAi??, kai aplinkos apsaugos pareigAi??nas paskiria neadekvaA?ia baudAi?? uA? lauA?o kAi??renimAi?? ne tam skirtoje vietoje (situacijos komentarAi?? glite rasti A?ia). Ai??iuo atveju, kaip ir prieA? tai apraA?ytuoju, pirmiausia, A?inoma, siAi??lome nesiginA?yti su pareigAi??nu dAi??l jo skiriamos baudos ir vykdyti visus teisAi??tus to pareigAi??no reikalavimus, nes kitaip galite prisidaryti nereikalingA? papildomA? problemA?. Išsamiau

Skundas dAi??l baudos pakeitimo ir/ar sumaA?inimo

doc
Asmuo, uA? vaA?inAi??jimAi??si uA?A?alusiu vandens telkiniu nubaustas administracine tvarka ir manydamas, kad paskirta nuobauda yra per didelAi?? ir neadekvati jo padarytam teisAi??s paA?eidimui, gali tokA? pareigAi??no nutarimAi?? ne vAi??liau kaip per 20 (dvideA?imt) kalendoriniA? dienA? nuo nutarimo priAi??mimo dienos apskA?sti apylinkAi??s teismui.

KAi?? daryti, kaip elgtis ir kur kreiptis, jei aplinkos apsaugos pareigAi??nas man paskyrAi?? baudAi?? dAi??l lauA?o kAi??renimo ne tam skirtoje vietoje?

Kategorija: ,
Žymos: , ,
Paskelbta: 2014/03/24     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:

Pirmiausia rekomenduojame nesiginA?yti su paA?iu aplinkos apsaugos pareigAi??nu dAi??l jo paskirtos nuobaudos ir veiksmA?, o geriau ramiai iA?klausyti jo

nurodymus, vykdyti teisAi??tus pareigAi??no reikalavimus, neA?A?eidinAi??ti jo ar kitaip dar labiau jo nesupykdyti. Išsamiau

Baudos norintiems iA?sikepti A?aA?lykus neleistinoje vietoje ai??i?? ar visada adekvati sankcija?

Kategorija: ,
Žymos: , ,
Paskelbta: 2014/03/24     |     Komentarai: 1 komentaras
Autorius:

Picnic_table_and_fireplace_smallVis daA?niau paA?vieA?ianti saulAi?? ir optimistiA?kos orA? prognozAi??s, po truputA? skelbianA?ios apie A? LietuvAi?? pagaliau ateinantA? pavasarA?, skatina galvoje suktis mintims apie A?aA?lykA? sezono pradA?iAi??. Ir nors ir Lietuvoje saulAi??tais, A?iltais ir A? gamtAi?? viliojanA?iais orais ilgai dA?iaugtis negalime, taA?iau net ir tomis keliomis dienomis norisi maksimaliai atsipAi??sti ne tik nuo darbA?, rutinos, bet ir nuo miesto triukA?mo bei dulkiA?. Visgi, kad ir kaip norAi??tume pabAi??gti nuo taisykliA? ir reikalavimA?, taA?iau bet kokioje, net ir visiA?kai laukinAi??je aplinkoje, tam tikri apribojimai iA?lieka. Tad, kAi?? gi reikAi??tA? A?inoti kiekvienam doram lietuviui, sumaniusiam gamtoje uA?sikurti lauA?Ai??, kad jo elgesys neiA?A?auktA? nemaloniA? susitikimA? su aplinkos apsaugos pareigAi??nais ir niekas negalAi??tA? sugadinti puikios iA?vykos? Išsamiau

Skundas dAi??l nuobaudos sumaA?inimo (pakeitimo)

Kategorija: ,
Žymos: , , ,
Paskelbta: 2014/03/24     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:
doc
Asmuo, uA? lankymosi miA?ke taisykliA? paA?eidimAi?? nubaustas administracine tvarka ir manantis, kad paskirta nuobauda yra per didelAi?? ir neadekvati jo padarytam teisAi??s paA?eidimui, gali tokA? pareigAi??no nutarimAi?? ne vAi??liau kaip per 20 (dvideA?imt) kalendoriniA? dienA? nuo nutarimo priAi??mimo dienos apskA?sti apylinkAi??s teismui.