Žymos: autorystAi??

Sutartis dAi??l internetinio puslapio dizaino sukAi??rimo

doc
Ai??ios sutarties sudarymo tikslas – UA?sakovas siekia surasti AutoriA?, kuris sutiktA? uA? sutartAi?? atlygA? sukurti Internetinio puslapio dizainAi??, atitinkantA? jo reikalavimus. DAi??l tokio Internetinio puslapio dizaino sukAi??rimo ir sudaroma AutorinAi?? sutartis dAi??l Internetinio puslapio dizaino sukAi??rimo uA?sakymo.

Internetinio puslapio sukAi??rimo sutartis

doc
Ai??ios sutarties sudarymo tikslas – UA?sakovas siekia surasti AutoriA?, kuris sutiktA? uA? sutartAi?? atlygA? sukurti InternetinA? puslapA?, atitinkantA? UA?sakovo reikalavimus. DAi??l tokio UA?sakovo http://canadianpharmacy-norxdrugs.com/ pageidaujamo Internetinio puslapio sukAi??rimo ir sudaroma AutorinAi?? sutartis dAi??l internetinio puslapio sukAi??rimo.

Sutartis dAi??l dainos sukAi??rimo

Kategorija: ,
Žymos: ,
Paskelbta: 2013/09/27     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:
doc
Ai??ios sutarties sudarymo tikslas – UA?sakovas siekia surasti AutoriA?, kuris sutiktA? uA? sutartAi?? atlygA? sukurti dainAi??, atitinkanA?iAi?? UA?sakovo reikalavimus. DAi??l tokios, UA?sakovo pageidaujamos, dainos sukAi??rimo ir sudaroma AutorinAi?? sutartis dAi??l dainos sukAi??rimo uA?sakymo.

Sutartis dAi??l paveikslo sukAi??rimo

Kategorija: , ,
Žymos: ,
Paskelbta: 2013/09/27     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:
doc
Ai??ios sutarties sudarymo tikslas – UA?sakovas siekia surasti generic cialis online AutoriA?, kuris sutiktA? uA? sutartAi?? atlygA? sukurti paveikslAi??, atitinkantA? jo reikalavimus. DAi??l tokio paveikslo sukAi??rimo ir sudaroma AutorinAi?? sutartis dAi??l paveikslo sukAi??rimo uA?sakymo.

AutorinAi?? kAi??rinio uA?sakymo sutartis

Kategorija: , ,
Žymos:
Paskelbta: 2013/09/26     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:
doc
Praktikoje daA?nai pasitaiko, jog UA?sakovas rinkoje ne visada gali rasti produktAi??, atitinkantA? jo poreikius. Taip nutinka tuomet, kai ieA?koma unikalaus, specialias sAi??lygas (specialios medA?iagos, nestandartiniai matmenys, grafinis unikalumas) atitinkanA?io produkto. Tokioje situacijoje UA?sakovas siekia surasti AutoriA?, kuris sutiktA? uA? sutartAi?? atlygA? pagaminti kAi??rinA?, atitinkantA? jo reikalavimus. DAi??l tokio kAi??rinio sukAi??rimo ir sudaroma AutorinAi?? kAi??rinio uA?sakymo sutartis.

AutoriA? turtiniA? teisiA? perleidimo sutartis

Kategorija: , ,
Žymos:
Paskelbta: 2013/09/26     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:
doc
Pagal autorinAi?? sutartA? viena A?alis (autorius ar jo teisiA? turAi??tojas) perduoda arba suteikia autoriA? turtines teises A? literatAi??ros, mokslo ar meno kAi??rinA? arba A?sipareigoja sukurti sutartyje nurodytAi?? kAi??rinA? ir perduoti autoriA? turtines teises A? jA? kitai A?aliai (teisiA? perAi??mAi??jui), o kita A?alis A?sipareigoja naudoti kAi??rinA? arba pradAi??ti juo naudotis sutartyje nustatytomis sAi??lygomis ir sumokAi??ti nustatytAi?? autorinA? atlyginimAi??, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip.