Žymos: ieA?kinys

IeA?kinys dAi??l A? keliAi?? iA?bAi??gusio briedA?io padarytos A?alos

Kategorija: ,
Žymos: , , ,
Paskelbta: 2014/05/20     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:
doc
Asmuo, kuris vaA?iuodamas valstybiniu keliu susidAi??rAi?? su prieA? jA? iA?bAi??gusiu briedA?iu, ir patyrAi?? A?alos, turAi??tA? kreiptis A? draudimo bendrovAi?? (jeigu apsidraudAi??s Kasko draudimu). Tuo tarpu neapsidraudus Kasko draudimu bAi??tA? galima kreiptis A? teismAi?? pareiA?kiant ieA?kinA? prieA? Lietuvos Respublikos valstybAi??. PavyzdinAi?? ieA?kinio formAi?? pateikiame A?ia.

IeA?kinys dAi??l neteisAi??to nuA?alinimo nuo darbo arba atleidimo

doc
Jei manote, kad Jus neteisAi??tai nuA?alino nuo pareigA? darbe ir dAi??l to negalite dirbti, t.y. esate priverstinAi??je pravaikA?toje arba JAi??sA? nuomone darbo sutartis su Jumis buvo nutraukta nesilaikant darbo santykius reglamentuojanA?iA? teisAi??s aktA? nuostatA?, JAi??s galite su ieA?kiniu per 1 mAi??nesA? nuo teisAi??s aktA? paA?eidimA? paaiA?kAi??jimo dienos kreiptis A? teismAi??.

IeA?kinys dAi??l A?alos, atsiradusios uA?kritus varvekliui ar pastato daliai

Kategorija: ,
Žymos: , , ,
Paskelbta: 2014/04/15     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:
doc
Asmuo, norintis kreiptis A? teismAi?? dAi??l A?alos, atsiradusios nuo pastato nukritus varvekliui, sniego luitui, nuoA?liauA?ai ar kitai pastato daliai, turAi??tA? suraA?yti ieA?kinA?, kurio pavyzdinAi?? formAi?? pateikiame A?ia.

IeA?kinys dAi??l prekAi??s, A?sigytos internetu

Kategorija: ,
Žymos: , , ,
Paskelbta: 2014/04/08     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:
doc
Asmuo, norintis kreiptis A? teismAi?? dAi??l prekAi??s, A?sigytos internetu, kokybAi??s, nepristatymo laiku ar kitA? netinkamA? pardavAi??jo A?sipareigojimA? vykdymo, turi suraA?yti ieA?kinA?, kurio pavyzdinAi?? formAi?? pateikiame A?ia.

IeA?kinys dAi??l oro veA?Ai??jo teikiamA? paslaugA? ir A?alos atlyginimo

doc
Keleiviai, patyrAi?? A?alos dAi??l oro veA?Ai??jA? teikiamA? paslaugA?, po to, kai kreipAi??si A? oro veA?Ai??jAi?? ir A?is per 6 savaites nuo skundo gavimo dienos keleiviui neatsakAi?? arba atsakymas keleivio netenkina, turi teisAi?? kreiptis A? teismAi?? dAi??l netinkamai oro susisiekimo bendrovAi??s (-iA?) suteiktA? paslaugA? suteikimo ir/ar paA?eistA? teisiA? gynybos, patirtA? nuostoliA? atlyginimo, suraA?ydami ieA?kinA?, kurio pavyzdinAi?? formAi?? pateikiame A?ia.

IeA?kinys dAi??l A?darbinimo A?moniA? netinkamo paslaugA? suteikimo

Kategorija: ,
Žymos: , ,
Paskelbta: 2014/03/25     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:
doc
Asmuo, norintis kreiptis A? teismAi?? dAi??l netinkamai A?darbinimo agentAi??rA? suteiktA? paslaugA? suteikimo ir/ar paA?eistA? teisiA? gynybos, patirtA? nuostoliA? atlyginimo, turAi??tA? suraA?yti ieA?kinA?, kurio pavyzdinAi?? formAi?? pateikiame A?ia.