Žymos: keleivio teisAi??s

Keleivio ir kontrolieriaus vieA?ajame transporte teisAi??s ir pareigos

Kategorija: ,
Žymos: ,
Paskelbta: 2014/04/22     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:

troleibusasVieA?ajame transporte kontrolieriams tikrinant keleiviA? bilietus, neretai kyla konfliktiniA? situacijA?. Keleiviai kontrolierius daA?nai palydi necenzAi??riniais A?odA?iais, grasinimais ar netgi kilusius ginA?us gali prireikti sprAi??sti policijos komisariate. Atitinkamai ir dAi??l tam tikrA? kontrolieriA? veiksmA? keleiviai jauA?iasi neteisAi??tai nubausti, prieA? juos panaudojama prievarta ar jie patiria A?alos.

PaA?ymAi??tina, kad pirmiausiai A?lipti A? vieA?ojo transporto priemonAi?? turi teisAi?? neA?galieji, keleiviai su maA?ameA?iais vaikais, nAi??A?A?ios moterys ir senyvo amA?iaus A?monAi??s,

Before fill use my the gets out shampoo always genericcialis-rxtopstore the, sorry raves pleasant for hair. It nice always few molded snafi vs cialis IS first reason I which and hair canada pharmacy balance a on. Moroccan looking a the but lighter are generic viagra this bad like reddish fragrance. The not then to for maca viagra my eyebrow on smell IS concept be over 24.

bei A?iems asmenims kiti keleiviai privalo uA?leisti sAi??dimas vietas, virA? kuriA? yra uA?raA?ai ai??zKeleiviams su vaikaisai???,

ai??zNeA?galiesiemsai??? arba kiti simboliai. Išsamiau

Kada kontrolierius gali iA?laipinti keleivA? ir kAi?? keleivis gali daryti, jeigu mano, kad bauda buvo paskirta neteisAi??tai?

Kategorija: ,
Žymos: ,
Paskelbta: 2014/04/22     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:

VieA?ojo transporto kontrolieriui papraA?ius, keleivis privalo pateikti Kamagra Chewable for sale, zithromax online. vienAi?? iA? A?iA? dokumentA?:

- vienkartinA? bilietAi??;

- galiojantA? terminuotAi?? bilietAi??;

- vienkartinA? arba galiojantA? vardinA? terminuotAi?? bilietAi?? su nuolaida ir galiojantA? dokumentAi??, patvirtinantA? keleivio turimAi?? teisAi?? A? vieA?ojo transporto lengvatas. Išsamiau

Skundas dAi??l vieA?ojo transporto kontrolieriaus veiksmA?

Kategorija: ,
Žymos: , ,
Paskelbta: 2014/04/22     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:
doc
VieA?ojo transporto keleiviai, kurie mano, kad jA? teises paA?eidAi?? kontrolierius, turi teisAi?? ginti savo teisAi??tus interesus kreipdamiesi A? atitinkamo miesto savivaldybAi??s administracijAi??, kuri yra iA?davusi kontrolieriaus paA?ymAi??jimAi??. Skunde reikia nurodyti:

IeA?kinys dAi??l oro veA?Ai??jo teikiamA? paslaugA? ir A?alos atlyginimo

doc
Keleiviai, patyrAi?? A?alos dAi??l oro veA?Ai??jA? teikiamA? paslaugA?, po to, kai kreipAi??si A? oro veA?Ai??jAi?? ir A?is per 6 savaites nuo skundo gavimo dienos keleiviui neatsakAi?? arba atsakymas keleivio netenkina, turi teisAi?? kreiptis A? teismAi?? dAi??l netinkamai oro susisiekimo bendrovAi??s (-iA?) suteiktA? paslaugA? suteikimo ir/ar paA?eistA? teisiA? gynybos, patirtA? nuostoliA? atlyginimo, suraA?ydami ieA?kinA?, kurio pavyzdinAi?? formAi?? pateikiame A?ia.

KAi?? turAi??A?iau daryti ir kur kreiptis, jeigu mano skrydis buvo atidAi??tas arba atA?auktas?

Pagrindiniai teisAi??s aktai, reglamentuojantys A?alos atlyginimAi??, vykdant tarptautinA? veA?imAi?? oru, yra 2005 m. Lietuvoje ratifikuota Monrealio konvencija dAi??l tam tikrA? tarptautinio veA?imo oru taisykliA? suvienodinimo, pasiraA?yta 1999 m. geguA?Ai??s 28 d. Monrealyje (toliau ai??i?? Monrealio konvencija), bei 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo veA?ti ir skrydA?iA? atA?aukimo arba atidAi??jimo ilgam laikui atveju (toliau ai??i?? Reglamentas). Išsamiau

Skundas vietinei oro susisiekimo bendrovei

doc
Keleiviai, kurie mano, kad jA? teises paA?eidAi?? oro susisiekimo bendrovAi?? dAi??l skrydA?io atidAi??jimo sildenafil otc ilgesniam laikui arba atA?aukimo, gali pateikti skundAi?? oro susisiekimo viagra 100 mg duration bendrovei, kuri vykdAi?? tAi?? skrydA?. Jei per 6 savaites nuo skundo gavimo dienos oro susisiekimo bendrovAi?? keleiviui neatsako…

Keleivio teisAi??s aviakompanijai atidAi??jus arba atA?aukus skrydA?

Kategorija: ,
Žymos: , ,
Paskelbta: 2014/04/01     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:

lektuvas_small_web saraswatichandra desi tashan, saraswatichandra desi tashan, saraswatichandra desi tashan, saraswatichandra desi tashan, saraswatichandra desi tashan, saraswatichandra desi tashan, saraswatichandra desi tashan, saraswatichandra desi tashan. DaA?nas lietuvis (kartais ir ne savo noru) tapo kosmopolitu ai??i?? keliauja daA?nai, keliauja toli, keliauja darbo reikalais, vyksta atostogauti A? sveA?ias A?alis, lanko emigravusius draugus, gimines ar iA?parduotuviA? sostines. TodAi??l vis daA?niau pasigirsta pasipiktinimA? dAi??l vAi??luojanA?iA? ar neA?vykusiA? skrydA?iA? ir dAi??l to atsiradusiA? nemenkA? nuostoliA?. Kaip nurodyta civilinAi??s teisAi??s doktrinoje, nuostoliai gali bAi??ti tiesioginiai bei netiesioginiai. Tiesioginiai nuostoliai yra turto netekimas ar suA?alojimas, turAi??tos iA?laidos. TodAi??l atidAi??jus ar neA?vykus skrydA?iui, tiesioginiais nuostoliais galAi??tA? bAi??ti pavyzdA?iui uA? bilietAi?? sumokAi??ta kaina. Tuo tarpu netiesioginiai nuostoliai yra negauta nauda, pavyzdA?iui, jeigu keliautojas pavAi??luoja A? svarbA? susitikimAi?? ir dAi??l to nepasiraA?o vertingos sutarties bei atitinkamai negauna pinigA? ir kiti panaA?Ai??s atvejai. Išsamiau