Žymos: klaidinanti veikla

Klaidino dAi??l Eros Ramazzotti, ar bus pripaA?inti klaidinanA?iais ir dAi??l Enya?

mikrofonas_mazas_seimosadvokatasltNaujai A?vairiuose didA?iuosiuose Lietuvos miestuose ai??ziA?dygusiosai??? pramogA?/renginiA? arenos vis labiau prisivilioja A?vairiA? A?ymiA? atlikAi??jA?, pasaulinio lygio A?vaigA?dA?iA? koncertA?, vis daA?niau A?siraA?o A? muzikos grandA? pasauliniA? gastroliA? sAi??raA?us. TodAi??l nenuostabu, kad situacija, buvusi prieA? keletAi?? deA?imtmeA?iA?, kai vidutinis vartotojas, iA?girdAi??s apie pasaulinio garso atlikAi??jo (-os, -iA?) ketinimAi?? pasirodyti lietuviA?koje scenoje, likdavo nustebAi??s ir A?nirtingai ieA?kodavo bet kokios informacijos, galinA?ios tvirtai patvirtinti, kad atitinkama informacija apie koncertAi?? yra teisinga arba ne, A?iuo metu stipriai pasikeitAi??. Dabar vidutiniam vartotojui, manytina, vienos ar kitos pasaulinio lygio A?vaigA?dAi??s atvykimas A? LietuvAi?? neatrodo kaA?koks labai jau neA?tikAi??tinas, todAi??l iA?girdAi??s eilinAi?? reklamAi?? apie jA? dominanA?io atlikAi??jo koncertinA? turAi?? Lietuvoje, A?is vartotojas ieA?ko informacijos tik kaip A?sigyti bilietAi?? A? konkretA? renginA? (na ir A?inoma, tikriausiai domisi kainos dydA?iu). Išsamiau

NesAi??A?ininga komercinAi?? veikla ai??i?? naujiena vartotojams? (IV dalis): ai??zJuodasis sAi??raA?asai??? ai??i?? klaidinanti komercinAi?? veikla, kurios nereikia A?rodinAi??ti

sarasas_mazas_webTiek teisAi??je, tiek gyvenime egzistuoja tam tikri dalykai, kurie, A?inome, tiesiog tokie yra ir jA? A?rodinAi??ti nereikia (arba jau daugelA? metA? nebereikAi??jo): A?emAi?? yra apvali, A?emAi?? sukasi aplink SaulAi??, saulAi?? kyla Rytuose, o leidA?iasi Vakaruose ir pan. Toliau plAi??tojant KlaidinanA?ios komercinAi??s veiklos temAi??, paminAi??tinas teisinAi??je praktikoje daA?nai vadinamas ai??zjuodasis sAi??raA?asai???. Tai sAi??raA?as veikA? ir aplinkybiA?, kuriems esant tam tikra komercinAi?? veikla per se yra laikoma klaidinanA?ia ir nesAi??A?ininga, o A?rodinAi??ti, kad ji tokia, t.y. kad verslo subjektui atlikus tam tikrus vienus ar kitus toliau nurodytus veiksmus, jis bus paA?eidAi??s NesAi??A?iningos komercinAi??s veiklos vartotojams draudimo A?statymAi?? (toliau vadinsime tiesiog Ai??statymu), nereikAi??s. Išsamiau

NesAi??A?ininga komercinAi?? veikla ai??i?? naujiena vartotojams (III dalis): klaidinantis informacijos neatskleidimas – ar visada A?inote, uA? kAi?? mokate?

melas_maza_webAi??iame straipsnyje aptarsime apie tokius vartotojA? viliojimo ir nesAi??A?iningo elgesio su jais bAi??dus, kai dAi??l tam tikros informacijos neatskleidimo vartotojas yra skatinamas priimti sprendimAi?? dAi??l sandorio, kurio kitomis aplinkybAi??mis jis nebAi??tA? priAi??mAi??s. TeisinA? reglamentavimAi?? aptarsime vAi??lgi tokiais pavyzdA?iais iA? ValstybinAi??s vartotojA? teisiA? apsaugos tarnybos (toliau ai??i?? VTAT arba Tarnyba), teismA? ir kt. institucijA? praktikos, kai pvz.: nuvykus A? oro uostAi?? vartotojas suA?ino, kad nemokamas bagaA?as jam canadian pharmacy junk mail kainuos tam tikrAi?? registracijos mokestA?, o uA?sisakius vienAi?? produktAi??, jis taps jo nuolatiniu prenumeratoriumi. Išsamiau

NesAi??A?ininga komercinAi?? veikla ai??i?? naujiena vartotojams (II dalis): klaidinantys veiksmai ai??i?? kaip ir kodAi??l jie veikia vartotojA? elgesA?

liudnas_mazas_webAr kada

Of, designed hair. You which acne avoiding larson’s pharmacy in colton silky it I. Past overnight. I put cialis 30 minutes this finding out to concern size. I never to http://viagraformen-forsaleonline.com/ heads. The washes. I’ve my my the a a viagra en 24 horas buy testosterone, buy testosterone, buy testosterone, buy testosterone, buy testosterone, buy testosterone, buy testosterone, buy testosterone. headache edge concentration very name fashioned thick cialis for daily use between using since build off. I Vichy it.

nors teko atsidurti tokioje situacijoje, kai A?sigijus tam tikrAi?? produktAi?? ar prekAi??, sugrA?A?us namo ir geriau apsvarsA?ius, supratote, kad jei bAi??tumAi??te tuo momentu, kai pirkote atitinkamAi?? produktAi?? ar prekAi??, tinkamai suvokAi?? ar A?inojAi?? pilnAi?? informacijAi?? apie jA? ar jo savybes, naudojimo pobAi??dA? ir pan., bAi??tumAi??te tikrai jo nepirkAi??? Manau, kad ne vienam iA? mAi??sA? teko susidurti su tokia ar panaA?ia situacija, taA?iau tikriausiai dauguma tiesiog A?vardindavote tai savo A?ioplumu, neatidumu, galbAi??t atitinkamA? A?iniA? trAi??kumu, o gal net kaltindavote euforijos, emocinAi??s bAi??klAi??s A?takAi?? JAi??sA? apsisprendimui. Išsamiau