Žymos: komandiruotAi??s

KomandiruotAi?? ir darbuotojo patirtA? iA?laidA? atlyginimas (II dalis)

Kategorija: ,
Žymos: , ,
Paskelbta: 2014/04/09     |     Komentarai: 2 Komentarai
Autorius:

verslininkai_Fotor_FotorPirmojoje dalyje aptarAi??me komandiruotAi??s sAi??vokAi??, sAi??lygas, kurioms esant asmuo negali bAi??ti siunA?iamas A? komandiruotAi??, taip pat kuomet darbuotojas gali pasirinkti vykti A? tarnybinAi?? komandiruotAi?? ar ne. Nurodytos iA?laidos kurios kompensuojamos darbuotojams, siunA?iamiems A? tarnybinAi?? komandiruotAi?? Lietuvos Respublikos teritorijoje. Ai??ioje dalyje aptarsime iA?laidas, kompensuojamas darbuotojams, siunA?iamiems A? tarnybinAi?? komandiruotAi?? A? uA?sienio valstybAi?? bei komandiruotAi??s A?forminimo klausimus.

Išsamiau

Darbdavys nusprendAi?? mane siA?sti A? komandiruotAi??. Ar galiu atsisakyti? Kaip man bus atlyginta?

Kategorija: ,
Žymos: , ,
Paskelbta: 2014/04/02     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:

Norint atsakyti A? pateiktAi?? klausimAi??, visA? pirma reikAi??tA? aptarti Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 220 str. 3 d., kurioje numatyta, kad A? tarnybines komandiruotes negalima siA?sti asmenA? iki aA?tuoniolikos metA?, taigi jei jAi??s ai??i?? nepilnametis, A? komandiruotAi?? negalAi??site bAi??ti siunA?iamas net jAi??sA? praA?ymu. Tuo tarpu nAi??A?A?ias moteris, neseniai pagimdA?iusias moteris ir krAi??timi maitinanA?ias moteris, darbuotojus, vienus auginanA?ius vaikAi?? iki keturiolikos metA? arba neA?galA? vaikAi?? iki aA?tuoniolikos metA?, galima siA?sti A? tarnybines komandiruotes tik jA? sutikimu. Išsamiau

KomandiruotAi?? ir darbuotojo patirtA? iA?laidA? atlyginimas (I dalis)

Kategorija: ,
Žymos: , ,
Paskelbta: 2014/04/02     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:

Hampton RoadsViena iA? dviejA? bAi??tinA?jA? darbo sutarties sAi??lygA?, dAi??l kuriA? privaloma susitarti sudarant darbo sutartA?, yra darbovietAi??. TaA?iau tai, kad sutartyje A?vardinta konkreti darbo funkcijos atlikimo vieta, nereiA?kia, kad darbdavys negali paskirti darbuotojo dirbti kitoje vietoje, t. y. darbuotojas gali bAi??ti komandiruojamas. Ai??iame straipsnyje aptarsime siuntimo A? tarnybines komandiruotes sAi??lygas, taip pat cheapcialisforsale-online apmokAi??jimo bei atlyginimo uA? patirtas iA?laidas klausimus. Pagrindiniai teisAi??s A?altiniai, kurie reglamentuoja darbuotojA? komandiravimo teisinius santykius, yra Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (toliau ai??i?? DK), 2005 m. geguA?Ai??s 12 d. GarantijA? komandiruotAi??ms darbuotojams A?statymas, priimtas 1996 m. gruodA?io 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 96/71/EB DAi??l darbuotojA? komandiravimo paslaugA? teikimo sistemoje pagrindu. Išsamiau

Ai??sakymas dAi??l darbuotojo siuntimo A? tarnybinAi?? komandiruotAi??

Kategorija: ,
Žymos: , , ,
Paskelbta: 2014/04/02     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:
doc
Pelno mokesA?io A?statymo 21 straipsnyje numatyta, kad Komandiruote laikomas A?monAi??s vadovo ar jo A?galioto asmens A?sakymu (sprendimu) A?formintas darbuotojo iA?vykimas iA? nuolatinAi??s darbo vietos atlikti darbo funkcijA?, tarnybinio pavedimo ar kelti kvalifikacijos.