Žymos: laikinasis darbas

Darbo nuoma: pagrindiniai laikinojo darbuotojo darbo aspektai

darbuotojas_smallDarbo rinkoje vis daA?niau pasitaiko atvejA?, kuomet laikinojo A?darbinimo A?monAi??s A?darbina darbuotojus ir po to perduoda juos kliento A?monei (darbo naudotojui ai??i?? fiziniam, juridiniam asmeniui ar kitai organizacinei struktAi??rai), kurios patalpose pagal kliento nurodymus, klientui priA?iAi??rint bei vadovaujant jie dirba, o laikinojo A?darbinimo A?monAi?? ima mokestA? iA? kliento uA? A?iAi?? paslaugAi?? bei moka atlyginimAi?? darbuotojui. TokA? A?darbinimAi?? Lietuvoje reglamentuoja Ai??darbinimo per laikinojo A?darbinimo A?mones A?statymas ir Darbo kodeksas. Asmenys, dirbantys ar ketinantys A?sidarbinti laikinojo A?darbinimo A?monAi??je, turAi??tA? A?inoti, kad darbuotojas, dirbantis pagal laikinojo darbo sutartA?, laikomas labiau socialiai paA?eidA?iamu lyginant su darbuotoju, dirbanA?iu pagal A?prastAi?? darbo sutartA?, dAi??l to atitinkamai skiriasi laikinojo

darbuotojo teisAi??s. Ai??iame straipsnyje pasistengsime aptarti pagrindinius laikinojo darbuotojo darbo aspektus. Išsamiau

Ketinu A?sidarbinti laikinojo A?darbinimo A?monAi??je. KAi?? turAi??A?iau A?inoti?

Darbas per laikinojo A?darbinimo A?monAi??, nors ir bAi??damas maA?iau stabilus, gali bAi??ti puiki galimybAi?? A?sitvirtinti darbo rinkoje, gauti svarbios darbinAi??s patirties, A?iniA?, aukA?tesnAi?? kvalifikacijAi??. DAi??l A?ios prieA?asties A?statymas numato laikinojo A?darbinimo A?monei ir laikinojo darbo naudotojui draudimAi?? riboti laikinojo darbuotojo nuolatinio A?sidarbinimo pas darbo naudotojAi?? galimybes, taip pat darbo naudotojas turi informuoti laikinuosius darbuotojus apie jo turimas laisvas darbo vietas, nurodydamas darbo funkcijas, darbo pobAi??dA?, darbo apmokAi??jimo ir kitas sAi??lygas. Išsamiau

Laikinojo darbo sutartis

doc
Laikinojo darbo sutartis ai??i?? laikinojo A?darbinimo A?monAi??s ir laikinojo darbuotojo darbo sutartis, pagal kuriAi?? laikinasis darbuotojas A?sipareigoja laikinojo darbo sutartyje numatytas darbo funkcijas atlikti laikinojo A?darbinimo A?monAi??s nurodyto darbo naudotojo naudai, laikydamasis pastarojo nustatytos darbo tvarkos…