Žymos: pareigAi??no teisAi??s

Prekybos centro stovAi??jimo aikA?telAi??je prie manAi??s priAi??jo policijos pareigAi??nas ir, nepaaiA?kinAi??s prieA?asties, papraA?Ai?? parodyti asmens dokumentus bei mano kuprinAi??s turinA?. Ar policijos pareigAi??nas turi teisAi?? taip elgtis?

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21 straipsnio 1 dalimi yra garantuojama kiekvieno A?mogau teisAi?? A? asmens nelieA?iamumAi??. PaA?ymAi??tina, kad tokia teisAi?? gali bAi??ti ribojama tik A?statymo numatytais atvejais, laikantis proporcingumo principo, kai tai yra bAi??tina didesniam gAi??riui apsaugoti. DalinAi?? asmens ar jo daiktA? apA?iAi??rAi?? (tokia, kokia buvo atlikta JAi??sA? atA?vilgiu) policijos pareigAi??nas gali atlikti tik A?statymu nustatytais atvejais, laikantis proporcingumo principo bei policijos pareigAi??nA? veiklAi?? reglamentuojanA?iA? teisAi??s aktA? nuostatA?. Išsamiau

TeisAi?? A? asmens nelieA?iamumAi??: dalinAi?? asmens ir daiktA? apA?iAi??ra

tadalafil reviews, purchase Zoloft. arestas_FotorAi??sivaizduokime: einate gatve ir staiga prie JAi??sA? priA?oka uniformuotas policijos pareigAi??nas, pareikalauja parodyti savo dokumentus, ima raustis po JAi??sA? daiktus, t.y. atlieka dalinAi?? JAi??sA? ar

viagra on canadian pharmacy, viagra on canadian pharmacy, viagra on canadian pharmacy, viagra on canadian pharmacy, viagra on canadian pharmacy, viagra on canadian pharmacy, viagra on canadian pharmacy, viagra on canadian pharmacy.

JAi??sA? daiktA? apA?iAi??rAi??. Sakysite, kiek neA?prasta, o gal policijos pareigAi??nas virA?ija savo A?galiojimus? A?inoma, tokie veiksmai sukeltA? daugelio nuostabAi??, iA?gAi??stA?, o gal net norAi?? bAi??gti. Tokiu atveju reikAi??tA? A?inoti, kokiais atvejais policijos pareigAi??nas gali atlikti minAi??tus veiksmus, o svarbiausia, ar tokie veiksmai nepaA?eidA?ia teisAi??s A? asmens nelieA?iamumAi?? bei kAi?? daryti, jei vis dAi??lto asmens teisAi??s yra paA?eidA?iamos? Išsamiau

KAi?? daryti bei kur kreiptis, jei policijos pareigAi??nas, sustabdAi??s mano vairuojamAi?? transporto priemonAi??, neprisistatAi??, mane A?A?eidinAi??jo?

Vadovaujantis Policijos veiklos A?statymo, Lietuvos patruliA? veiklos instrukcijos, Lietuvos policijos pareigAi??nA? etikos kodekso nuostatomis, policijos pareigAi??nai, vykdydami tarnybAi??, t.y. sustabdAi?? transporto priemonAi?? ar tikrindami jos vairuotojAi??, privalo bAi??ti mandagAi??s, teisingi, neA?aliA?ki, vengti vieA?A? ir privaA?iA? interesA? konflikto. Išsamiau

Ar tikrai visada keliA? policijos pareigAi??nas yra teisus?

Kategorija: ,
Žymos: , ,
Paskelbta: 2014/03/20     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:

Police_webTikriausiai kiekvienam vairuotojui yra tekAi?? susidurti su situacija, kai nejuA?ia pradeda drebAi??ti rankos, ai??zA?irdis nusirita A? kulnusai???, pamaA?ius policininkAi??, stabdantA? bAi??tent JAi??sA? automobilA?. Kiekvienas tokioje situacijoje atsidAi??rAi??s vairuotojas turAi??tA? A?inoti, kokius veiksmus policijos pareigAi??nas gali atlikti, kuriuos ai??i?? privalo ir kurie veiksmai yra draudA?iami ir, tikAi??tina, paA?eidA?ia JAi??sA? teises. Lietuvos policijos pareigAi??nai, vykdydami keliA? eismo prieA?iAi??rAi?? bei teisAi??s paA?eidimA? prevencijAi??, vadovaujasi Lietuvos Respublikos policijos veiklos A?statymu bei Lietuvos Respublikos Generalinio komisaro A?sakymu, patvirtinta Lietuvos patruliA? veiklos instrukcija (toliau ai??i?? Instrukcija), kurioje ir yra nurodyta, kada pareigAi??nas gali sustabdyti transporto priemonAi??, kAi?? jis privalo daryti ir kas tokiu atveju pareigAi??nui draudA?iama. Išsamiau

Skundas dAi??l policijos pareigAi??no veiksmA?

Kategorija: ,
Žymos: , ,
Paskelbta: 2014/03/20     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:
doc
Jeigu JAi??s manote, kad pareigAi??nas nebuvo mandagus, Jus A?A?eidinAi??jo arba kitaip paA?eidAi?? JAi??sA? teises, JAi??s turite teisAi?? su skundu kreiptis A? policijos pareigAi??no darbovietAi?? ir praneA?ti apie teisAi??s aktus paA?eidA?iantA? policijos pareigAi??no elgesA?.