Žymos: pirkAi??jo teisAi??s

PrekiA? A?sigijimas elektroninAi??je erdvAi??je: kAi?? turAi??tA? A?inoti pirkAi??jas?

Kategorija: ,
Žymos: , ,
Paskelbta: 2014/04/08     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:

siuntinys_FotorInternetinAi?? prekyba ai??i?? A?iuolaikiA?kas ir patogus prekiA? A?sigijimo bAi??das. Vis dAi??lto neretai naudojant informacines technologijas prekyboje paA?eidA?iamos vartotojA? teisAi??s. Vartotojai A?sigyja prekes, kuriA? negali detaliai apA?iAi??rAi??ti ar iA?bandyti, o daA?nai susiduria ir su apgaulAi??s atvejais. Kadangi prekyba elektroninAi??je erdvAi??je yra nuolat besivystanti ir tobulAi??janti, taA?iau ir nemaA?ai pavojA? apimanti sritis, todAi??l vartotojA?, A?sigyjanA?iA? prekes elektroninAi??je parduotuvAi??je, teisAi??s yra kruopA?A?iai ginamos Europos SAi??jungos (toliau ai??i?? ES) ir nacionaliniu lygmenimis. Išsamiau

KAi?? daryti, jeigu uA?sisakiau prekAi?? internetu, taA?iau ji nebuvo pristatyta?

Kategorija: ,
Žymos: , ,
Paskelbta: 2014/04/08     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:

PardavAi??jas turi pristatyti prekAi?? pirkAi??jui ne vAi??liau kaip per 30 dienA? nuo sutarties sudarymo dienos. Kol prekAi?? gabenama pas vartotojAi??, visAi?? atsakomybAi?? dAi??l jos sugadinimo ar praradimo tenka pardavAi??jui. Vartotojai gali praA?yti remonto arba nemokamo pakeitimo, jeigu gautos prekAi??s turi trAi??kumA? ir neatitinka uA?sakytA?jA?. Prekybininkas turi pataisyti arba pakeisti prekAi?? per pagrA?stAi?? terminAi??, sukeldamas vartotojui kuo maA?iau nepatogumA?. Tuo atveju, jeigu pardavAi??jas neA?vykdAi?? savo pareigos pristatyti prekes per tokA? laikAi??,

kurA? buvo susitarAi??s su vartotoju, arba per 30 dienA?, vartotojas turi teisAi??, atsiA?velgiant A? aplinkybes, pateikti reikalavimAi?? pristatyti prekAi?? per papildomAi?? laikotarpA?. Išsamiau

IeA?kinys dAi??l prekAi??s, A?sigytos internetu

Kategorija: ,
Žymos: , , ,
Paskelbta: 2014/04/08     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:
doc
Asmuo, norintis kreiptis A? teismAi?? dAi??l prekAi??s, A?sigytos internetu, kokybAi??s, nepristatymo laiku ar kitA? netinkamA? pardavAi??jo A?sipareigojimA? vykdymo, turi suraA?yti ieA?kinA?, kurio pavyzdinAi?? formAi?? pateikiame A?ia.

Netinkamos kokybAi??s prekAi?? ai??i?? pirkAi??jo ar pardavAi??jo galvos skausmas?

Broken_clock_mazas_webPrieA? kelerius metus prasidAi??jusi ir A?sisiautusi finansinAi?? krizAi?? neblogai apmaA?ino daugelio Lietuvos gyventojA? prekiA? krepA?elius, rinkoje atsirado ir A?sitvirtino maA?esnes ir maA?iausias kainas populiariausiems vartojimo produktams siAi??lantys teikAi??jai, vartotojai daA?niau pradAi??davo rinktis prekes ne pagal kokybAi??s, o pagal kainos kriterijA?. Ir tikriausiai ne vienas iA? mAi??sA? ne kartAi?? prastos kokybAi??s daiktAi?? ai??znuraA?Ai??meai??? savo netinkamam pasirinkimui. TaA?iau, ar iA? tikrA?jA? patys esame kalti dAi??l to, kad nusipirkome netinkamos kokybAi??s viagra sildenafil 100mg wirkung daiktAi??? Išsamiau

Nusipirkau netinkamos kokybAi??s prekAi??. KAi?? daryti, kur kreiptis?

Nusipirkus netinkamos kokybAi??s prekAi?? pirmiausia, nepraleidus A?statymA? numatytA? terminA? (kurie vartotojo atA?vilgiu dAi??l netinkamos kokybAi??s negali bAi??ti trumpesni kaip dveji metai) derAi??tA? kreiptis A? patA? pardavAi??jAi??, kuris Jums pardavAi?? netinkamos kokybAi??s prekAi??, tos prekAi??s pardavimo ar kitoje pardavAi??jo nurodytoje, pirkAi??jui (Jums) patogioje vietoje. Išsamiau

PraA?ymas pardavAi??jui dAi??l netinkamos kokybAi??s prekAi??s

doc
Asmuo, nusipirkAi??s netinkamos kokybAi??s prekAi??, turAi??tA? pirmiausia kreiptis what is cialis prescribed for A? pardavAi??jAi??, kuris jam pardavAi?? tAi?? prekAi??, raA?tu prekAi??s pardavimo ar kitoje pardavAi??jo nurodytoje, pirkAi??jui patogioje, vietoje uA?pildydamas ar A? jAi?? pristatydamas iA? anksto uA?pildytAi?? praA?ymAi??.

PraA?ymas Valstybinei ne maisto produktA? inspekcijai

Nepavykus taikiai susitarti su pardavAi??ju dAi??l reikalavimA?, kylanA?iA? A?sigijus netinkamos kokybAi??s prekAi??, bei kilus nesutarimams, ir po 10 dienA? po atitinkamo praA?ymo pardavAi??jui pateikimo dienos negavus iA? to pardavAi??jo jokio atsakymo, taip pat tuo atveju jei pardavAi??jo pateiktas atsakymas pirkAi??jo netenkina, A?is turi teisAi?? tokA? pardavAi??jo neveikimAi?? ar sprendimAi?? apskA?sti Valstybinei ne maisto produktA? inspekcijai prie A?kio ministerijos.