Žymos: pirkimas – pardavimas

Automobilio ar kitos transporto priemonAi??s pirkimas ai??i?? pardavimas ai??i?? nemaA?ai rAi??pesA?io, nerimo ir klausimA? iA?keliantis dalykas.

The_cars_webIr ne veltui! Juk automobilis ar bet kuri kita transporto priemonAi?? yra specifinA? statusAi?? turintis objektas, turintis nemaA?Ai?? rizikAi?? tapti (bAi??ti) administracinAi??s teisAi??s paA?eidimo (ar net baudA?iamojo nusiA?engimo ar nusikaltimo padarymo) A?rankiu, jo pirkimui ai??i?? pardavimui taikomi specifiniai teisAi??s aktA? reikalavimai, o ir atsakomybAi??, kylanti, paA?ymAi??tina, be kaltAi??s, uA? transporto priemone padarytAi?? A?alAi?? yra reglamentuojama atskiru civilinio kodekso straipsniu. TodAi??l nenuostabu, kad asmenys neretai ieA?ko A?vairiA? bAi??dA?, galimybiA? tiek rasti atitinkamAi?? informacijAi?? apie perkamAi?? transporto priemonAi??, tiek ir imtis atitinkamA? atsargumo priemoniA? tam, kad nepatektA? A? sukA?iA? rankas, o net ir patekus ai??i?? galAi??tA? A?rodyti savo nekaltumAi??, sAi??A?iningumAi?? ir pabandytA? netgi apginti savo teises bei iA?sireikalauti patirtos A?alos atlyginimo. Išsamiau

Kaip apsisaugoti ir kokiA? prevenciniA? veiksmA? imtis tam, kad nenukentAi??A?iau nuo nesAi??A?iningo transporto priemonAi??s pardavAi??jo?

InformacijAi?? bei duomenis apie perkamAi?? transporto priemonAi?? galite bandyti patikrinti A?iame VAi?? ai??zRegitrosai??? puslapyje nurodytose duomenA? bazAi??se arba galite raA?tu kreiptis A? VAi?? ai??zRegitraai??? su praA?ymu (praA?ymo formAi?? galite rasti A?ia) pateikti tam tikrus duomenis apie transporto priemonAi?? (toks praA?ymas yra mokamas, kaina priklauso nuo termino, per kurA? norite, kad praA?ymas bAi??tA? A?vykdytas). TaA?iau bet kuriuo atveju, Jums reikia A?inoti nemaA?ai duomenA? apie planuojamAi?? A?sigyti transporto priemonAi?? tam, kad galAi??tumAi??te rasti/gauti Jus dominanA?iAi?? informacijAi??, tokiA? kaip valstybinis numeris, kAi??bulo numeris bei variklio numeris. Išsamiau

Transporto priemonAi??s pirkimo – pardavimo sutartis

doc
Transporto priemonAi??s pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma, kai suderinama dviejA? A?aliA? prieA?prieA?inAi?? valia: PirkAi??jo, kuris siekia uA? tam tikrAi?? pinigA? sumAi?? A?sigyti transporto priemonAi??, ir PardavAi??jo, kuris siekia atlygintinai perleisti savo nuosavybAi??s teise cialis bph aetna valdomAi?? with viagra how long can i last transporto priemonAi?? PirkAi??jui.

PrekiA? A?sigijimas elektroninAi??je erdvAi??je: kAi?? turAi??tA? A?inoti pirkAi??jas?

Kategorija: ,
Žymos: , ,
Paskelbta: 2014/04/08     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:

siuntinys_FotorInternetinAi?? prekyba ai??i?? A?iuolaikiA?kas ir patogus prekiA? A?sigijimo bAi??das. Vis dAi??lto neretai naudojant informacines technologijas prekyboje paA?eidA?iamos vartotojA? teisAi??s. Vartotojai A?sigyja prekes, kuriA? negali detaliai apA?iAi??rAi??ti ar iA?bandyti, o daA?nai susiduria ir su apgaulAi??s atvejais. Kadangi prekyba elektroninAi??je erdvAi??je yra nuolat besivystanti ir tobulAi??janti, taA?iau ir nemaA?ai pavojA? apimanti sritis, todAi??l vartotojA?, A?sigyjanA?iA? prekes elektroninAi??je parduotuvAi??je, teisAi??s yra kruopA?A?iai ginamos Europos SAi??jungos (toliau ai??i?? ES) ir nacionaliniu lygmenimis. Išsamiau

KAi?? daryti, jeigu uA?sisakiau prekAi?? internetu, taA?iau ji nebuvo pristatyta?

Kategorija: ,
Žymos: , ,
Paskelbta: 2014/04/08     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:

PardavAi??jas turi pristatyti prekAi?? pirkAi??jui ne vAi??liau kaip per 30 dienA? nuo sutarties sudarymo dienos. Kol prekAi?? gabenama pas vartotojAi??, visAi?? atsakomybAi?? dAi??l jos sugadinimo ar praradimo tenka pardavAi??jui. Vartotojai gali praA?yti remonto arba nemokamo pakeitimo, jeigu gautos prekAi??s turi trAi??kumA? ir neatitinka uA?sakytA?jA?. Prekybininkas turi pataisyti arba pakeisti prekAi?? per pagrA?stAi?? terminAi??, sukeldamas vartotojui kuo maA?iau nepatogumA?. Tuo atveju, jeigu pardavAi??jas neA?vykdAi?? savo pareigos pristatyti prekes per tokA? laikAi??,

kurA? buvo susitarAi??s su vartotoju, arba per 30 dienA?, vartotojas turi teisAi??, atsiA?velgiant A? aplinkybes, pateikti reikalavimAi?? pristatyti prekAi?? per papildomAi?? laikotarpA?. Išsamiau

IeA?kinys dAi??l prekAi??s, A?sigytos internetu

Kategorija: ,
Žymos: , , ,
Paskelbta: 2014/04/08     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:
doc
Asmuo, norintis kreiptis A? teismAi?? dAi??l prekAi??s, A?sigytos internetu, kokybAi??s, nepristatymo laiku ar kitA? netinkamA? pardavAi??jo A?sipareigojimA? vykdymo, turi suraA?yti ieA?kinA?, kurio pavyzdinAi?? formAi?? pateikiame A?ia.

Netinkamos kokybAi??s prekAi?? ai??i?? pirkAi??jo ar pardavAi??jo galvos skausmas?

Broken_clock_mazas_webPrieA? kelerius metus prasidAi??jusi ir A?sisiautusi finansinAi?? krizAi?? neblogai apmaA?ino daugelio Lietuvos gyventojA? prekiA? krepA?elius, rinkoje atsirado ir A?sitvirtino maA?esnes ir maA?iausias kainas populiariausiems vartojimo produktams siAi??lantys teikAi??jai, vartotojai daA?niau pradAi??davo rinktis prekes ne pagal kokybAi??s, o pagal kainos kriterijA?. Ir tikriausiai ne vienas iA? mAi??sA? ne kartAi?? prastos kokybAi??s daiktAi?? ai??znuraA?Ai??meai??? savo netinkamam pasirinkimui. TaA?iau, ar iA? tikrA?jA? patys esame kalti dAi??l to, kad nusipirkome netinkamos kokybAi??s viagra sildenafil 100mg wirkung daiktAi??? Išsamiau

Nusipirkau netinkamos kokybAi??s prekAi??. KAi?? daryti, kur kreiptis?

Nusipirkus netinkamos kokybAi??s prekAi?? pirmiausia, nepraleidus A?statymA? numatytA? terminA? (kurie vartotojo atA?vilgiu dAi??l netinkamos kokybAi??s negali bAi??ti trumpesni kaip dveji metai) derAi??tA? kreiptis A? patA? pardavAi??jAi??, kuris Jums pardavAi?? netinkamos kokybAi??s prekAi??, tos prekAi??s pardavimo ar kitoje pardavAi??jo nurodytoje, pirkAi??jui (Jums) patogioje vietoje. Išsamiau

Automobilio pirkimo – pardavimo sutartis

Kategorija: ,
Žymos: , ,
Paskelbta: 2013/09/13     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:
doc
Automobilio Pirkimo-Pardavimo sutartis sudaroma, kai suderinama dviejA? A?aliA? prieA?prieA?inAi?? valia: PirkAi??jo, kuris siekia uA? tam tikrAi?? pinigA? sumAi?? A?sigyti transporto priemonAi??, ir PardavAi??jo, kuris siekia atlygintinai perleisti savo nuosavybAi??s teise valdomAi?? transporto priemonAi?? PirkAi??jui. NuosavybAi??s teisAi??s perleidimo faktAi?? patvirtinantis dokumentas (Pirkimo-Pardavimo sutartis) reikalingas siekiant A?registruoti transporto priemonAi?? LR keliA? transporto priemoniA? registre.