Žymos: skola

Ar galiu savo skolAi?? perkelti kitam asmeniui?

Kategorija: , ,
Žymos: , ,
Paskelbta: 2013/11/03     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau ai??i?? CK) 6 knygos VIII skyrius nustato taisykles, taikomas skolos perkAi??limui. Ai??iame CK skyriuje yra numatyti du atvejai, kuriais galima perkelti skolAi??: (1) sudarius sutartA? tarp kreditoriaus ir naujojo skolininko (CK 6.115 str.) arba (2) sudarius sutartA? tarp esamo skolininko ir naujojo skolininko (CK 6.116 str.). Išsamiau

Skolos perkAi??limo sutartis

Kategorija: ,
Žymos: ,
Paskelbta: 2013/09/13     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:
Skolos perkAi??limo sutartimi skolininkas siekia savo prievoliA? vykdymAi??, A?sipareigojimus pagal sutartA? su kreditoriumi, perkelti kitam asmeniui, kai yra gaunamas kreditoriaus sutikimas dAi??l tokio skolinio A?sipareigojimo perkAi??limo.

Skolos padengimo sutartis

Kategorija: ,
Žymos: ,
Paskelbta: 2013/09/13     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:
doc
Skolos padengimo sutartimi skolininkas savo skolinA? A?sipareigojimAi?? kreditoriui padengia ne pinigais, bet kitu jam priklausanA?iu turtu, kuris laikomas kaip skolos A?vykdymo priemone.

Paskolos sutartis

Kategorija: ,
Žymos:
Paskelbta: 2013/09/13     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:
doc
Paskolos sutartimi viena A?alis ai??i?? paskolos davAi??jas perduoda tam tikrAi?? pinigA? ar kitokiA? suvartojamA? daiktA? paskolos gavAi??jui, kuris pinigus ar daiktus naudoja tam tikriems savo poreikiams bei (daA?niausiai) moka susitartAi?? palAi??kanA? dydA? paskolinusiam asmeniui. Taip pat A?alys gali susitarti, kad pagal paskolos sutartA? perduota pinigA? suma ar daiktai bus naudojami konkreA?iam ir sutartyje aiA?kiai apibrAi??A?tam tikslui.

Ai??keitimo sutartis

Kategorija: ,
Žymos: , ,
Paskelbta: 2013/09/13     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:
doc
Ai??keitimo sutartimi A?alys siekia, kad skolininko A?sipareigojimas kreditoriui bAi??tA? A?vykdytas, nes neA?vykdymo atveju, jis savo reikalavimAi?? tenkins parduodamas skolininko ar kito asmens A?keistAi?? turtAi??.

Hipotekos sutartis

Kategorija: ,
Žymos: , ,
Paskelbta: 2013/09/13     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:
doc
Hipoteka kreditorius siekia uA?tikrinti, kad skola (ar kita skolininko prievolAi?? kreditoriaus atA?vilgiu) bAi??tA? uA?tikrinta ir A?vykdyta. Skolininkui neA?vykdA?ius savo prievolAi??s kreditoriaus atA?vilgiu, hipoteka A?keistas turtas bus parduotas iA? varA?ytiniA?, o iA? gautos sumos bus patenkintas kreditoriaus reikalavimas.

Reikalavimo perleidimo sutartis

Kategorija: ,
Žymos: , ,
Paskelbta: 2013/09/13     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:
doc
Reikalavimo perleidimo sutartimi kreditorius atsisako visA? ar tam tikros dalies savo teisiA? skolininko atA?vilgiu ir jeigu sutartimi nustatyta, gali gauti tam tikrAi?? atlyginimAi?? uA? savo reikalavimo atsisakymAi??. Tai, pavyzdA?iui, naudinga verslo santykiuose, kai pirkAi??jas uA? nupirktas prekes atsiskaito ne pinigais, o perleisdamas savo reikalavimAi?? pardavAi??jui, jeigu A?is sutinka ir pan.