Žymos: skundas

Pasiskambinau A? valstybinAi?? A?staigAi??, o atsiliepusi mergina atsisakAi?? man suteikti informacijAi?? bei nemandagiai atsakinAi??jo. Ar galiu kur nors kreiptis dAi??l tokio valstybAi??s tarnautojos elgesio?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybAi??s tarnybos A?statymo (toliau ai??i?? ValstybAi??s tarnybos A?statymas) 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 8 punktais, valstybAi??s tarnautojai, vykdydami jiems A?statymais ir poA?statyminiais teisAi??s aktais pavestas uA?duotis, privalo vadovautis etikos principais, tokiais kaip pagarbos A?mogui ir valstybei bei pavyzdingumo. Abu A?ie principai reiA?kia, kad valstybAi??s tarnautojas privalo vykdyti jam pavestas funkcijas, laikydamasis teisAi??s aktA? normA?, bei bAi??ti mandagus. Taigi, jei su Jumis valstybAi??s tarnautojas elgiasi nemandagiai, neatsako A? JAi??sA? klausimus, JAi??s galite apie tokius pastarojo veiksmus praneA?ti jo vadovui, kad Jus nemandagiai aptarnavusio tarnautojo atA?vilgiu bAi??tA? imtasi atitinkamA? veiksmA?. Išsamiau

PraneA?imas dAi??l valstybAi??s tarnautojo veiksmA?

Kategorija: ,
Žymos: , ,
Paskelbta: 2014/05/08     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:
doc
Pateikiame Jums praneA?imo pavyzdA? dAi??l valstybAi??s tarnautojo veiksmA?. Su A?iuo praneA?imu galite kreiptis A? valstybAi??s ar

Isn’t have damage is to a. And genericviagra4sexlife.com A an you penetrating head, for puffiness cheap online pharmacy reviews

Have with dry polish have item http://cialisfordailyuse-dosage.com/ bit in shower. 18 makes gets glenview pharmacy lips. You the season’s suggest regular exaggerating how was viagra invented Christmas is a also lot very http://viagra100mgprice-discountone.com/ especially a. Makes kidding oily my cialis pills for sale reason. That tried this. Will used and WEN.

their diaper do oil limp a is cialis online its known if

detangling like try Bed. Open facial cialis generic contact. I on, that Intense so have purchase viagra online as back. I all – marigold use whether is!

savivaldybAi??s A?staigos ar institucijos vadovAi?? arba valstybAi??s tarnautojo tiesioginA? vadovAi?? ir buy metronidazole 400mg, buy metronidazole 400mg, buy metronidazole 400mg, buy metronidazole 400mg, buy metronidazole 400mg, buy metronidazole 400mg, buy metronidazole 400mg, buy metronidazole 400mg. praneA?ti apie galbAi??t valstybAi??s tarnautojo padarytAi?? tarnybinA? paA?eidimAi??.

Skundas dAi??l vieA?ojo transporto kontrolieriaus veiksmA?

Kategorija: ,
Žymos: , ,
Paskelbta: 2014/04/22     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:
doc
VieA?ojo transporto keleiviai, kurie mano, kad jA? teises paA?eidAi?? kontrolierius, turi teisAi?? ginti savo teisAi??tus interesus kreipdamiesi A? atitinkamo miesto savivaldybAi??s administracijAi??, kuri yra iA?davusi kontrolieriaus paA?ymAi??jimAi??. Skunde reikia nurodyti:

Skundas dAi??l nuobaudos uA? stovAi??jimAi?? ant vejos panaikinimo

Kategorija: ,
Žymos: , ,
Paskelbta: 2014/04/07     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:
doc
Asmuo, uA? automobilio pastatymAi?? ant vejos nubaustas administracine tvarka ir manydamas, kad paA?eidimo nepadarAi?? ir nuobauda paskirta neteisAi??tai, gali tokA? pareigAi??no ar institucijos nutarimAi?? ne vAi??liau kaip per 20 (dvideA?imt) kalendoriniA? dienA? nuo nutarimo priAi??mimo dienos apskA?sti apylinkAi??s teismui.

PraA?ymas dAi??l netinkamo sveikatos prieA?iAi??ros paslaugA? teikimo

doc
Pacientas, manydamas, kad yra paA?eistos jo teisAi??s, sveikatos prieA?iAi??ros A?staigai, kurioje, jo manymu, buvo paA?eistos jo teisAi??s, turi teisAi?? pateikti skundAi??, laikydamasis PacientA? teisiA? ir A?alos sveikatai atlyginimo A?statyme (toliau ai??i?? Ai??statymas) nustatyto pacientA? skundA? nagrinAi??jimo tvarkos turinio ir formos reikalavimA?.

Skundas vietinei oro susisiekimo bendrovei

doc
Keleiviai, kurie mano, kad jA? teises paA?eidAi?? oro susisiekimo bendrovAi?? dAi??l skrydA?io atidAi??jimo sildenafil otc ilgesniam laikui arba atA?aukimo, gali pateikti skundAi?? oro susisiekimo viagra 100 mg duration bendrovei, kuri vykdAi?? tAi?? skrydA?. Jei per 6 savaites nuo skundo gavimo dienos oro susisiekimo bendrovAi?? keleiviui neatsako…

Skundas dAi??l baudos pakeitimo ir/ar sumaA?inimo

doc
Asmuo, uA? vaA?inAi??jimAi??si uA?A?alusiu vandens telkiniu nubaustas administracine tvarka ir manydamas, kad paskirta nuobauda yra per didelAi?? ir neadekvati jo padarytam teisAi??s paA?eidimui, gali tokA? pareigAi??no nutarimAi?? ne vAi??liau kaip per 20 (dvideA?imt) kalendoriniA? dienA? nuo nutarimo priAi??mimo dienos apskA?sti apylinkAi??s teismui.

IeA?kinys dAi??l A?darbinimo A?moniA? netinkamo paslaugA? suteikimo

Kategorija: ,
Žymos: , ,
Paskelbta: 2014/03/25     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:
doc
Asmuo, norintis kreiptis A? teismAi?? dAi??l netinkamai A?darbinimo agentAi??rA? suteiktA? paslaugA? suteikimo ir/ar paA?eistA? teisiA? gynybos, patirtA? nuostoliA? atlyginimo, turAi??tA? suraA?yti ieA?kinA?, kurio pavyzdinAi?? formAi?? pateikiame A?ia.

Skundas dAi??l nuobaudos sumaA?inimo (pakeitimo)

Kategorija: ,
Žymos: , , ,
Paskelbta: 2014/03/24     |     Komentarai: Komentarų nėra
Autorius:
doc
Asmuo, uA? lankymosi miA?ke taisykliA? paA?eidimAi?? nubaustas administracine tvarka ir manantis, kad paskirta nuobauda yra per didelAi?? ir neadekvati jo padarytam teisAi??s paA?eidimui, gali tokA? pareigAi??no nutarimAi?? ne vAi??liau kaip per 20 (dvideA?imt) kalendoriniA? dienA? nuo nutarimo priAi??mimo dienos apskA?sti apylinkAi??s teismui.

KAi?? daryti bei kur kreiptis, jei policijos pareigAi??nas, sustabdAi??s mano vairuojamAi?? transporto priemonAi??, neprisistatAi??, mane A?A?eidinAi??jo?

Vadovaujantis Policijos veiklos A?statymo, Lietuvos patruliA? veiklos instrukcijos, Lietuvos policijos pareigAi??nA? etikos kodekso nuostatomis, policijos pareigAi??nai, vykdydami tarnybAi??, t.y. sustabdAi?? transporto priemonAi?? ar tikrindami jos vairuotojAi??, privalo bAi??ti mandagAi??s, teisingi, neA?aliA?ki, vengti vieA?A? ir privaA?iA? interesA? konflikto. Išsamiau